Hamnen

 


  • El och vatten på bryggorna
  • Diesel och vatten på tankbrygga
  • Slip
  • Sjösättningsramp
  • Högtryckstvätt
  • TC
  • Dansbana = jollebrygga
  • Parkeringsplatser
  • Rogers Pizzeria - Minilivs, tel: 37 04 20, 150 m