Välkommen till BBK Bonässund!

- Klubben med det lilla extra

 

Klubbens syfte och ändamål är:

Att tillvarata intresse för hamn - och uppläggningsplatser

Att sköta den egna hamnen och klubbens fastighet

Att verka för sjövett och gott sjömanskap bland medlemmarna

Att stödja och stimulera intresset för båtsporten

 

BBK Bonässund

Årsmöte 2023

21 november

kl 19:00

Alne Församlingsgård

Sjösättning med kran / -24 kl 07:00

Anmälan till Andreas 070845 50 62

Bra båtlänkar

Hamnen.se

Fender.se

maringuiden.se

Har du frågor och funderingar?

Maila oss på

info@bbkbonaset.se

Här hittar du oss!