Välkommen till BBK Bonässund!

- Klubben med det lilla extra

 

Klubbens syfte och ändamål är:

Att tillvarata intresse för hamn - och uppläggningsplatser

Att sköta den egna hamnen och klubbens fastighet

Att verka för sjövett och gott sjömanskap bland medlemmarna

Att stödja och stimulera intresset för båtsporten

 

BBK Bonässund

Arbetsdagar 2023

6 maj

7 oktober

Upptagning med kran 22/9 -23 kl 07:00

Anmälan till Andreas 070845 50 62

Bra båtlänkar

Hamnen.se

Fender.se

maringuiden.se

Har du frågor och funderingar?

Maila oss på

info@bbkbonaset.se

Här hittar du oss!