Bli medlem

Vill Du bli medlem i BBK?

Maila Lars Svedberg: lars.svedberg@telia.com

 

Som medlem har man både rättigheter och skyldigheter. Eftersom alla medlemmar ansvarar för och "äger" föreningen så måste alla bidra med arbetsinsatser för att utveckla och bibehålla klubbens standard.

 

Detta innebär kortfattat att vi, under ett antal kvällar, har så kallade arbetsdagar. Då träffas vi och utför de uppgifter som vår arbetsledare väljer.

Allt från bom -iläggning, -upptagning och rustning och underhåll av diverse klubbfastigheter.