Båtbesiktning

TRYGGARE OMBORD med säkerhetsbesiktning


För att öka säkerhetsstandarden på våra fritidsbåtar driver Svenska Båtunionen (SBU) "Säkerhetsbesiktningen".

Båtunionen har i samråd med bland andra Sjösäkerhetsrådet och Sjöfartsverket utarbetat besiktningsregler samt utbildat besiktningsmän.

Besiktningen avser båtens skick ur säkerhetssynpunkt och avser inte att fastställa båtens värde. Efter besiktningen får Du av besiktningsmannen ett protokoll som klargör säkerhetsbristerna på Din båt. En kopia av protokollet behåller besiktningsmannen och en kopia sänds till SBU för statistik bearbetning. Tänk på att små fel, som inte åtgärdas i tid, kan förorsaka Dig stora kostnader och kanske försätta Din familj i en nödsituation.

 

I klubben finns två auktoriserade besiktningsmän:

Motorbåtar

Tommy Hägglund

Tel: 0660 - 37 07 83

070-256 80 55

E-mail

Segelbåtar

Arne Wiklund

Tel: 073-211 13 56

E-mail


BESIKTIGAD BÅT - SÄKRARE BÅT