Avgifter

Förtydligande gällande medlemsavgifter:

Om man skall använda något av BBK's hamnfunktioner som tex. båtramp, tankstation m.m. så MÅSTE deposition erläggas.

 

 Medlemsavgift 

Årsavgift 600 kr

Bryggplatser 300 kr, 500 kr, 1500kr 

Uppställningsplatser

Båthus 700 kr

Plan 300 kr  

Övrigt

Tanknyckel 100 kr

BBK-vimpel 100 kr  

Depositionsavgift 

Engångsavgift 2000 kr